Nawigacja

Przedszkole

Deklaracja

                                                                                                                 Rusinowice, dn…………………………….

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

( rodzic składający deklarację)

 

Dyrektor

 Przedszkola

w  Rusinowicach

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2014/2015*

 

Składam deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez moją/ego córkę/syna

 

……………………………………………………………………. w Przedszkolu w Rusinowicach

                (imię i nazwisko dziecka)

 w roku szkolnym  2014/2015, w godzinach od do…………………………………………,

 z ………………………………………….posiłkami dziennie.

        (ilość posiłków)

 

 

 

…………………………………………………..

(podpis)

 

 

 

* termin złożenia deklaracji  - w ciągu 7 dni poprzedzających termin  rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego; podstawa prawna złożenia deklaracji:  art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz,U,z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rusinowicach
    Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rusinowicach,
    ul 1-go Maja 29
    42-700 Lubliniec
  • (034) 357-05-25

Galeria zdjęć