Nawigacja

 • HARMONOGRAM DZIAŁANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  14.03.2016

   

  PONIEDZIAŁEK

  WTOREK

  ŚRODA

  CZWARTEK

  PIĄTEK

  7.00-8.00

  7.00-8.00

  7.00-10.00

  7.00-8.00

  7.00-9.00

  8.45-9.45

  12.00-15.00

   

  12.00-15.00

  12.35-13.45

  10.40-11.40

   

   

   

   

  11.45-14.45

   

   

   

   

   

   

 • HARMONOGRAM BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  29.09.2016

                 

         PONIEDZIAŁEK - 9.45-11.45

                  WTOREK - 8.00-12.00

                  ŚRODA - 10.00-14.00

                  CZWARTEK - 9.30-11.30

                  PIĄTEK - 9.00-12.00

 • Historia Szkoły

  23.09.2014

  Historia Szkoły w Rusinowicach

  ok. 1800 r. Zanim powstała Szkoła Ludowa (Volksschule), dzieci z Rusinowic uczęszczały na naukę do Sadowa.

  1820 r. Powstaje 2 – klasowa szkoła w Rusinowicach z jednym nauczycielem do ,,Unterklasse” – klasy niższej i ,,Oberklasse” – klasy wyższej, uczęszcza do szkoły około 120 uczniów.

  1820 – 1914 Do Szkoły Ludowej w Rusinowicach uczęszczały dzieci z Rusinowic, dworu, Piłki, Leśnicy, Jonowego i Młyna Potempy.

  1877 r. Szkoła zaczęła funkcjonować jako szkoła dwuklasowa.  

  01.08.1898 r.  Od marca do sierpnia wybudowano 3 – klasową szkołę. Fundatorem i opiekunem szkoły był koszęciński książę Hohenlohe - Ingelfingen.Obowiązuje przymus szkolny i język niemiecki. Ludność pielęgnuje język ojczysty w rodzinach.

  1904 r. Szkoła miała w swoim wyposażeniu m.in. mapy Prus, Niemiec, Śląska, globus, liczydło, tablicę ścienną,plansze anatomiczne, botaniczne, zoologiczne i tablice i obrazy historyczne. 

  1906 r. Powstaje filia publicznej biblioteki przy szkole w Rusinowicach dla uczniów i miejscowej ludności. (Posiadała 64 książki o tematyce historycznej, ekonomicznej, beletrystycznej oraz książki dla dzieci).

  wiosna 1912 r. Na wschód od budynku szkolnego powstało boisko o wymiarach 100x24 metry.

  1914 – 1918 I wojna światowa.

  1922 r. W wyniku powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku 26 czerwca po prawie 600 – latach Rusinowice znowu w Polsce. Rozwój polskich organizacji.

  01.09.1922 r. Pierwszym kierownikiem polskiej Szkoły Powszechnej w Rusinowicach zostaje Rudolf Bizoń.

  03.05.1923 r. Akt sadzenia lipy przed szkołą.

  01.09.1927 r. Kierownikiem zostaje Augustyn Tomala.

  01.02.1930 r. Kierownikiem zostaje Franciszek Cup i pełni tę funkcję do października 1937 r.

  01.10.1937 r. Kierownikiem zostaje Jerzy Kamiński, który zarządzał nią do wybuchu II wojny światowej.

  13.11.1932 r. Powołanie pierwszego Komitetu Rodzicielskiego (Waleria Sowa, Czup i Gojowczyk).

  01.09.1933 r. Wprowadzenie na Śląsku szkoły 7 – klasowej.

  23.12.1938 r. Pierwsze radio na świetlicy.

  01.09.1939 r. Wybuch II wojny światowej – okupacja hitlerowska – terror i prześladowanie. Ponowna dyskryminacja mowy polskiej.

  20 – 21.01.1945 r. Wyzwolenie Ziemi Lublinieckiej.

  05.03.1945 r. Rozpoczęcie nauki znowu w polskiej szkole. Kierownictwo szkoły obejmuje Lucjan Hampel.

  16.04.1945 r. Uruchomienie Przedszkola.

  1946 r. Przydzielenie terenu pod ogród i boisko szkolne.

  30.03.1947 r. Elektryczność we wsi.

  07.11.1949 r. Nowym kierownikiem szkoły zostaje Stefania Szczepanik.

  1960 r. Rozpoczęcie prac przy budowie nowej szkoły.

  15.07.1961 r. Reforma szkolna wprowadziła 8 – klasową szkołę podstawową.

  01.09.1964 r. Uroczystość otwarcia nowej szkoły. Dyrektorem szkoły zostaje Stanisława Białas.

  1964/1965 Powstaje dzięki m.in. Joannie Piecuch zespół wokalno – instrumentalny.

  1966 – 1970 Sukcesy szkolnych zespołów artystycznych.

  24.02.1970 r. Otwarcie Izby Regionalnej.

  01.06.1971 r. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę domu nauczyciela – oddanego do użytku 06.12.1975 r.Rusinowice w gminie Koszęcin, włączone do woj. Częstochowskiego.

  01.09.1973 r. Rozpoczyna działalność przedszkole przy ulicy Kolejowej. Na budynek przedszkola przeznaczono dom pana Grzyba, zakupiony z funduszy państwowych. Dyrektorką przedszkola została Urszula Zymeła.

  01.09.1977 r. Nadanie szkole imienia gen. Karola Świerczewskiego.

  01.09.1979 r. Nowym dyrektorem szkoły zostaje Stefania König, (od grudnia 1982 do czerwca 1983 Helena Famuła) i do końca czerwca 1984r. ponownie Stefania König.

  14.06.1983 r. Rozpoczęcie budowy kościoła.

  01.09.1984 r. Dyrektorem zostaje Maria Zając.

  02.01.1985 r. Ks. Biskup Herbert Bednorz wydanym dekretem eryguje parafię w Rusinowicach i powołuje ks. Henryka Gołka na pierwszego proboszcza.

  28.10.1986 r. Uroczystość poświęcenia kościoła w Rusinowicach.

  01.09.1988 r. Dyrektorem szkoły zostaje Eugenia Szymków.

  01.09.1990 r. Powrót religii do szkoły.

  13.04.1991 r. W wypadku samochodowym na terenie Niemiec zginął ks.Proboszcz Henryk Gołek.

  29.04.1991 r. Nowym Proboszczem został ks. Franciszek Balion.

  1990 – 1994  Budowa Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. Od tego czasu dzieci naszej szkoły, chętnie współpracują w różnych inicjatywach integracyjnych.

  26.10.1993 r. Uroczystość 175 – lecia szkoły. Przypomnienie historii szkoły i środowiska.

  1999 r.  Została wdrożona nowa reforma ustrojowa systemu oświatowego. Szkołę Podstawową w Rusinowicach w czerwcu opuścili nie tylko uczniowie klasy VIII, ale także klasy VI, którzy we wrześniu 1999 r. rozpoczęli naukę w Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie.

  1999/2000 W Rusinowicach uczyły się dzieci klas I – VI oraz młodzież klasy VIII, łącznie 156 uczniów.

  2000 r. Uczniowie z Rusinowic brali udział w koncercie zespołu ,,Arka Noego”.

  2000/2001 Szkoła Podstawowa w Rusinowicach stała się szkołą sześcioklasową.

  25.06.2004 r. Ze stanowiska dyrektora szkoły zrezygnowała, pełniąca te funkcję przez 16 lat, p. Eugenia Szymków.

  2004 -2007 Dyrektorem szkoły jest p. Krystyna Miłota. 

  od 2007 r. Dyrektorem szkoły zostaje p. Elżbieta Bryła.

  26.05.2008 r. Uchwałą Rady Gminy Koszęcin, Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole w Rusinowicach zostały połączone w Zespół Szkolno – Przedszkolny.

  15.08.2008 r. Trąba powietrzna, która przeszła przez Rusinowice zniszczyła kilkadziesiąt budynków oraz spowodowała tragiczną śmierć śp. Patrycji Kurzac.

  2012 r. Zostaje wydana książka pt. ,,Dzieje Szkoły Podstawowej w Rusinowicach na przestrzeni wieków. Edukacja w Szkole Podstawowej w Rusinowicach w latach 1802-2010” . Autorstwa Aleksandry Sladek.

  16.04.2013 r. Zginął śmiercią tragiczną w wypadku samochodowym ks. Damian Kominek, długoletni katecheta w naszej szkole.

  14.06.2014 r. 20 lat Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. Św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. abp Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Byli także obecni bp Ordynariusz Jan Kopiec i bp Senior Jan Wieczorek i wielu zaprzyjaźnionych księży. 

  2014  W roku Jubileuszu 50 – lecia Szkoły jest zatrudnionych 13 nauczycieli. Grono pedagogiczne stanowią: Elżbieta Bryła – dyrektor, Sabina Lerche – Brodacka, Joanna Hajsig, Beata Siwiaszczyk – Huras, Sylwia Kampa, Beata Kurzac, Anna Maruszczyk, Jolanta Pilarska, Patrycja Pyka, Mariola Richter, Katarzyna Szymków, ks. Kazimierz Tomasiak i Agata Wywiał.

                   opr. ks. Kazimierz Tomasiak

 • Kierownicy i Dyrektorzy szkoły

  23.09.2014

  Kierownicy i Dyrektorzy szkoły w Rusinowicach:

  1922 – 1927                Rudolf Bizoń

  1927 – 1930                Augustyn Tomala

  1930 – 1937                Franciszek Cup

  1937 – 1939                Jerzy Kamiński

  1945 – 1949                Lucjan Hampel

  1949 – 1964                Stefania Szczepanik

  1964 – 1979                Stanisława Białas

  1979 – 1982                Stefania König

  1982 – 1983    p.o. Helena Famuła

  1983 – 1984                Stefania König

  1984 – 1988                Maria Zając

  1988 – 2004                Eugenia Szymków 

  2004 – 2007                Krystyna Miłota

  2007 – nadal               Elżbieta Bryła 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rusinowicach
  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rusinowicach,
  ul 1-go Maja 29
  42-700 Lubliniec
 • (034) 357-05-25

Galeria zdjęć